Biznes

Internetowy portal tematyczny!

System ekonomiczny

System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka oraz typy
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu działania gospodarki jako pełni. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie działania pojedynczych podmiotów gospodarczych lub przebiegach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska i procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi kryteriami zjawisk i procesów gospodarczych. Można je wskazać mianem makrowielkości gospodarczych. Wśród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych należy wymienić między innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całkowity poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Można wiec ogłosić, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej i występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach oraz zmianach makrowielkości i wytłumaczyć mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu należytych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się rozmaite komplikacje, trudności i uchylania się, kiedy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zgromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.